Wateroverlast: antwoorden gekregen

Op de gemeenteraad kwam via mijn interpellatie de wateroverlast van 22 september ter sprake. De Burgemeester antwoordde op de door mij gestelde vragen dat de bui uitzonderlijk was en 1 keer om de 10 jaar verwacht wordt. Toch zal actie niet uitblijven.

De volgende actiepunten werden aangekondigd:
a) de riolen in veel straten en wijken werden vervroegd gereinigd.
b) de collector van Aquafin die Koolkerke beslaat zal vervroegd aangepast worden. Nu waren de werken voor 2018-2019 gepland maar dit eerder gebeuren.
c) de riolen in enkele straten zullen onderzocht worden en het beschikbare budget zal aangewend worden om op bepaalde plaatsen aanpassingen te doen.

Er is nu een hydraulische studie bezig voor het gebied Koolkerke/Sint-Jozef. We volgen dit verder op!