• Meer fietskluizen in Brugge zijn nodig en mogelijk!

Ik vroeg recentelijk aan het Stadsbestuur om fietskluizen in de buurt van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam te installeren. Bewoners contacteerden me met deze vraag. Aangezien er amper garages zijn in de buurt en omdat op het eind van de dam de voetpaden te smal zijn om fietsen tegen de gevels te plaatsen vond ik dit een terechte vraag.

Fietsen in de stad is van groot belang. Momenteel zijn er al 103 gesloten bergingen en 56 in hekwerk. Deze kluizen zijn erg populair en nuttig want het verhinderd voetpaden die bezet worden door fietsen die tegen de gevels staan.

8893_detail

Ik ben dan ook verbaasd dat mijn aanvraag nu geweigerd werd. Er zou op de door mij geopperde sites (Howest en CAW) in de buurt geen plaats zijn. Kan zijn, maar bijvoorbeeld op het eind van de Vlamingdam, op de hoek met de Elisabethlaan, is er wel ruimte om een aantal kluizen te zetten.

Ik ga nu zelf het initiatief nemen om kluizen te vragen op deze locatie. Brugge kan alleen een echte fietsstad worden als bewoners vlot, veilig en comfortabel hun fietsen kunnen plaatsen. De buurten waar er nu nog geen of veel te weinig fietskluizen zijn, moeten één voor één aangepakt worden.