Toegang in serviceflats ‘Ter Leyen’ onaangepast!

De onderstaande schriftelijke vraag werd gesteld na verschillende klachten van bewoners en familieleden van ‘Ter Leyen’, de nieuwe serviceflats die de Stad Brugge bouwde in Assebroek:

De serviceflats ‘Ter Leyen’ in Assebroek werden in september vorig jaar geopend. Al talrijke inwoners installeerden zich. De nabijheid van enkele buurtwinkels en ook de groene omgeving zijn alvast sterke troeven voor de bewoners die ervoor kiezen in serviceflats te gaan wonen en dus nog steeds een graad van zelfstandigheid wensen te behouden.

 (ontwerp Ibens groep)

In schril contrast echter met het gebouw staat de directe omgeving ervan. De oprijlaan is een niet-verhard slijkpad met putten en oneffenheden. Het is totaal onverantwoord senioren hierlangs te sturen. De klimatologische omstandigheden die momenteel extreem zijn, maken de situatie nog moeilijker.
De directie erkent de problemen in hun bewonersblad maar wijst erop dat eerst de straat moet aangelegd worden.

Ik heb dan ook de volgende vragen:
– Wat is de termijn waarbinnen de werkzaamheden tot aanleg van een verharde straat zullen aangevat worden? Hoe lang gaan die duren en wanneer wordt het einde van de werken voorzien?
– Kan er in afwachting van deze aanleg alvast een oplossing gezocht worden, zeker in de huidige natte weersomstandigheden, bijvoorbeeld via het vrijmaken van een deel van de omgeving, het tijdelijk verharden van een wandelpad (met bouwmaterialen, hout, matten, …) ?
– Is de Stad of het OCMW juridisch aansprakelijk indien door de slechte omstandigheden in de omgeving een bewoner/bewoonster ten val zou komen?

Het lijkt me essentieel dat in de toekomst de aanleg van tenminste een wandelpad van en naar de straat prioritair is, zeker op het ‘zelfstandige karakter’ die verbonden is met dergelijke serviceflats.