• ‘Kip zonder kop’-mobiliteitsbeleid in Brugge

Samen met bewoners en handelaars uit de straten tussen ‘t Zand en Sint-Salvator werd op donderdag 6 februari vastgesteld dat er opnieuw 3 parkeerplaatsen sneuvelden in de Zuidzandstraat wegens het installeren van fietsenstallingen.

IMG_4437

Ten eerste was niemand van de bewoners en de handelaars op de hoogte. Voor wat betreft de communicatie over de vele events kan het niet op en ook om de handelaars te wijzen op het strenge nieuwe reglement inzake het uitstallen van koopwaar zat al de volgende dag een brief in de bus. Hierover nul komma nul informatie. Eventueel kan het gaan om een compensatie voor de tijdelijk verloren gegane stallingen in de Dweerstraat door een werf dat daar nu staat. Maar dan hadden ze dat in de brede en lege Dweerstraat moeten compenseren én zo moeten communiceren.

In een antwoord op een schriftelijke vraag dat ik gisteren ontving omtrent de heraanleg van de Walburga-omgeving werd gemeld dat er daar weer 3 plaatsen verdwijnen. Amper 3 jaar geleden hebben de heraanleg van de buurt rond Sint-Salvator en van het Biskajerplein ook al 15 plaatsen gekost.

Het gaat dus om meer dan de 3 parkeerplaatsen in dit verhaal. Ik erger me vooral aan het totaal gebrek aan visie. Dit is opnieuw een bewijs van het kip-zonder-kop-beleid op vlak van mobiliteit. Er is geen visie, er is geen totaalbeeld. De bevoegde schepen toont in deze opnieuw dat de belangen van de vele honderden handelaars en de 20.000 inwoners van de binnenstad ondergeschikt zijn aan haar fietsende achterban. Wanneer gaat de schepen de handelaars en bewoners alternatieven aanbieden? Of gaan we dekkende jaren verder op dit elan?

Ik herhaal dan ook mijn constructief en positief pleidooi voor een staten-generaal over mobiliteit zodat Brugge met alle betrokkenen (stadsbestuur, De Lijn, de Fietsersbond, de horeca, de bewoners, …) een echte visie kan ontwikkelen. Zo zal ook het adhoc-denken en de sloganeske taal kunnen verdwijnen. Ik ben bijvoorbeeld in se niet tegen verkeersarme straten of zelfs zones waarin enkel bewoners binnen kunnen en ik doe zelf zoveel mogelijk met de fiets. Ik vraag alleen een echt beleid, iets dat momenteel totaal ontbreekt.