• Burger Informatienetwerk hotels: de druk helpt.

 In Brugge is het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van de stad opgestart. Een tachtigtal hoteliers houden de politie en elkaar per e-mail en sms op de hoogte van hoteldieven.

Bij diefstallen of bij verdacht situaties kan het hotel vanaf nu contact opnemen met de dispatching van de Brugse politie, die de aangesloten leden van het BIN onmiddellijk een persoonsbeschrijving, de werkwijze van de dieven en andere belangrijke informatie doorspeelt. De hotelsector en de politie reageerden in de media positief.

IMG_4437

Ik pleit al een jaar voor een raamkader die dergelijke samenwerking in Brugge. Vorig jaar was er veel te doen rond de oprichting van burgerpatrouilles die in Koolkerke de wijk in het oog hielden. Ik was toen niet akkoord met de snelle politieke veroordeling van het initiatief en heb het afgelopen jaar constructief gepleit voor een duidelijk kader. Ik zal alvast in de loop van volgend jaar een evaluatie van het systeem vragen.