• Dringende uitwerking raamkader ‘Burger Informatie Netwerken’ nodig.

Na de inbraakplaag op Koolkerke en Sint-Jozef eerder dit jaar is er nu opnieuw sprake van een aantal inbraken, dit keer in zuid-Brugge.

Nadat begin dit jaar er veel te doen was ronde de oprichting van buurtpatrouilles in Koolkerke, en meer in het bijzonder omtrent de scherpe reactie van het Brugse stadsbestuur hierop, kwam ik hierover al tussen in de gemeenteraad om te pleiten voor het faciliteren van de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Brugge. Deze netwerken organiseren een informatie-uitwisseling tussen enerzijds bewoners en anderzijds de politie.

inbraak

Tot mijn verbazing en in tegenstelling tot eerdere geluiden tijdens de raadszittingen antwoordde de burgemeester mij in een antwoord op een schriftelijke vraag dat hij de politie vroeg “om ook in Brugge open te staan voor samenwerking met de burger. Om de meldingsbereidheid en de communicatie tussen burgers en politie te verbeteren wordt daarom momenteel gewerkt aan een raamkader voor het opzetten van BIN’s (Buurtinformatienetwerken)”.

Ik roep de Burgemeester nu op, gelet op alweer een reeks woninginbraken en met de komende donkere maanden voor de deur waarbij de mensen vaak uithuizig zullen zijn, om hier snel werk van te maken. Ik diende daarover overigens opnieuw een schriftelijke vraag in. Ik denk dat het creëren van een dergelijk raamkader een belangrijke bekommernis is van veel bewoners. Mensen spreken nu al mensen en wisselen in veel buurten via onder andere de sociale media  informatie uit. Het zou beter zijn als hiervoor snel een duidelijk kader zou bestaan in Brugge. Op die manier weet iedereen wat wel en niet kan en wat de mogelijkheden zijn.