• Zwartste punt van Koolkerke opgelost!

Een tiental dagen terug reikte het SAK Koolkerke een prijs uit voor de foto van het meest gevaarlijkste kruispunt van Koolkerke. De hoek Kasteeldreef – Brugse Steenweg, die werd verkozen, is inderdaad al jaren een zwart punt. Verkeer komende uit de Kasteeldreef heeft amper zicht op de Brugse Steenweg en dient op het fietspad te staan om eventueel wat zicht te krijgen. De kleine draaicirkel die typisch is voor de smalle Brugsesteenweg maakte het punt nog gevaarlijker, zowel voor de fietsers in beide richtingen als voor de automobilisten. Een oplossing is nu, na een voorstel van mij, eindelijk gevonden.

DSC_0180

In plaats van een fotowedstrijd te organiseren, vond ik het meer aangewezen om een concrete vraag in te dienen bij de diensten van de politie en de stad. Gisteren werd het dossier besproken tijdens de stedelijke werkgroep verkeer, een werkgroep die het schepencollege adviseert over verkeerszaken.

Concreet werd beslist om de gearceerde zone enkele meters uit te breiden om zo een zicht te krijgen op de Brugse Steenweg zonder daarbij het fietspad te bezetten. Dit is de meest ideale oplossing voor alle weggebruikers: de druk gebruikte fietspaden zullen niet meer gebruikt worden door wagens en de automobilisten die de steenweg willen oprijden zullen dit niet meer blind moeten doen.

Ik hoop dat het stadsbestuur en de wegbeheerder nu snel de nodige aanpassingen laat uitvoeren!