• Voorstel: livestreaming van de gemeenteraad !

Op de gemeenteraadszitting van 17 september ga ik voorstellen dat de gemeenteraadszittingen in Brugge via livestreaming op het internet worden uitgezonden. Zo zou de burger vanop de computer, de tablet en de pc de raden of specifieke punten kunnen volgen, waar hij zich ook bevindt. Ik diende hierover een interpellatie in.

IMG_4629

Verschillende Belgische en Nederlandse steden doen dit al. Sinds begin dit jaar zijn ook de zittingen in Kortrijk en vanaf september die in Oostende te bekijken. In Kortrijk is dit een succes en tonen de bezoekersaantallen aan dat burgers vaak wensen een specifiek punt, bijvoorbeeld met betrekking tot hun buurt, te bekijken. Koksijde, Denderleeuw, … zijn andere voorbeelden waar er nu al livestream wordt aangeboden, met positieve resultaten.

Het stadsbestuur heeft in haar beleidsnota veel aandacht voor inspraak en participatie, ik durf dan ook te vermoeden dat ze positief gaan reageren op dit voorstel.