‘Er gaan ongelukken gebeuren in Zuidzandstraat en Steenstraat’

De eerste zonnestralen brengen iedereen in fietsstemming, wat goed is. Maar het eenrichtingsverkeer in het centrum wordt massaal, vooral door toeristen, genegeerd.  Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Ik ga het Schepencollege en de korpschef van de Brugse Politie opnieuw verzoeken om extra toezicht in te voeren om fietsers te sensibiliseren over het eenrichtingsverkeer in de Steenstraat en Zuidzandstraat.

Tweerichtingsverkeer in het overgrote deel van de binnenstad is logisch en correct. Maar door de smalle as Zuidzandstraat – Steenstraat is dit, onder meer door het grote aantal bussen, onmogelijk. Voor de buschauffeurs van de Lijn is de situatie ronduit gevaarlijk.

Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor een repressief beleid. Politieagenten en stadswachten zouden de fietsers moeten wijzen op het eenrichtingsverkeer. Het is ook noodzakelijk dat het bord dat op de hoek van de Markt en de Steenstraat duidelijker wordt geplaatst. Dit bord staat nu te ver verwijderd van de ingang van de straat.

Verkeersbord_C02_4f7990ac8000d

In plaats van allerlei onzinnige ballonnetjes op te laten over fietsstraten zou de bevoegde schepen beter eerst ervoor zorgen dat de huidige, logische regeling goed aangeduid is zodat iedere weggebruiker weet wat kan en wat niet kan. Benieuwd of er in dossier wel echt beleid kan gevoerd worden, met het oog op de veiligheid van iedereen.