Wegverzakking hoek ‘t Zand wordt aangepakt!

De wegverzakking op de hoek van ’t Zand en de Noordzandstraat (rechtover café ‘t Santpoortje) zal worden heraanglegd. Ik drong hierover aan bij de bevoegde schepen.

Bij regenweer vormt zich daar een grote plas. De uitwijkende voetgangers kiezen daarom tijdens de ochtend- en avondspits de rijbaan en het fietspad om deze plas te omzeilen, wat uiteraard niet optimaal is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en –comfort.

Een timing kon nog niet worden gegeven.