Balkonrotonde: risico’s op nog meer problemen!

Ik vernam via de website van de Stad dat de voorbereidende werken voor de balkonrotonde werden opgestart. Bij de voorstelling van dit project werd aangekondigd dat het inrijden van de Stationslaan komende van de Koning Albert I-laan, dus richting Canadasquare, niet langer mogelijk zal zijn.

 achterkantStation

Bron: www.brugge.be

Dit lijkt me een onverstandige beslissing en wel om 2 redenen:

–          De Unesco-rotonde die nu al overbelast is, zal door het verkeer dat de om moet rijden via de rotonde om rechts af te slaan in de Stationslaan, nog drukker worden. In de spits is de verkeersdruk hier al bijzonder groot.

–          Het risico op nog meer sluipverkeer door de buurt rond de Titecastraat en zo verder richting buurt Canadasquare zal door de nieuwe verkeerssituatie nog toenemen.

Ik  heb ik hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het Stadsbestuur:

–          Waarom werd de toegang tot de Stationslaan komende van de N31/Albert I-laan geschrapt?

–          De meeting in de Grontmij-studie van maart 2011 duidt op een frequent gebruik van de bestaande mogelijkheid richting Stationslaan. Werd een recente meting gedaan van het aantal wagens die de bestaande mogelijkheid gebruiken, gedaan? Zo ja, wat is het resultaat? Zo neen, kan die dringend gedaan worden?

–          Hoe word de toename van het verkeer op de Unesco-rotonde ingeschat?

–          Hoe wordt de toename van het sluipverkeer in en rond de Titecastraat en zo verder richting buurt Canadasquare ingeschat?

–          Worden flankerende maatregelen in deze buurt gepland?