Over Jasper

“Bruggeling, gebraakt en gespogen”

 2014-02-27 12.48.33-2

Ik werd geboren op 31 mei 1984 in het Brugse AZ Sint-Jan .

De eerste paar levensjaren woonden we in het Fort Lapin en als peuter verhuisde ik naar Koolkerke waar ik tot op vandaag woon.

Na gelukkige schooljaren in het zomerklasje op Sint-Michiels, 9 jaar De Smalle in Koolkerke en 6 jaar Sint-Leo (Latijn – Moderne Talen) ging ik in 2002 Rechten studeren aan de KULAK in Kortrijk. In 2007 studeerde ik af in Leuven als Master in de Rechten. Het studeren nog niet beu en uit interesse voor de (internationale) politiek studeerde ik nog een Master in Comparitive and International Politics, de politieke wetenschappen van weleer. Ik studeerde in 2008 af met onderscheiding.

In 2008 begon ik mijn beroepscarrière bij de FOD Buitenlandse Zaken waar ik januari 2012 actief was als jurist binnen de directie Europees Recht. Ik volgde daar de omzetting van Europese richtlijnen op. Begin 2012 ging ik aan de slag als de Nederlandstalige woordvoerder van Olivier Chastel, de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging (MR). Sinds het aantreden van de regering Michel I ben ik de woordvoerder van de MR-Minister van Mobiliteit (eerst Jacqueline Galant, nu François Bellot)

De politieke microbe had me al snel te pakken. Als student kwam ik al in het eerste jaar in contact met het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) in Kortrijk. Al snel volgde in 2003 het lidmaatschap van Jong Vld en Open Vld. In 2004 werd ik ondervoorzitter in Brugge en in 2005 al meteen voorzitter. Ondertussen ben ik aan mijn vierde termijn bezig als voorzitter van de Brugse jonge liberalen. Sinds 2005 zetel ik in de nationale raad van bestuur van Jong Vld en sinds 2007 ben ik nationaal ondervoorzitter, belast met de externe en internationale relaties. Uiteraard ben ik ook actief in het West-Vlaamse Jong Vld bestuur en in het Brugse Open Vld bestuur.

Na een eerste, geslaagde deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 (11de plaats 489 stemmen), haalde ik in oktober 2012 vanop de 6de plaats 1143 stemmen en geraakte daarmee met de 2de beste score op de Open Vld lijst verkozen. Ik zetel vanaf 2 januari 2013 in de Brugse gemeenteraad.

Ik vul mijn politiek engagement verder nog aan door te zetelen in de raden van bestuur van het IVBO en in de Stedelijke Werkgroep Verkeer. In het bestuur van het Willemsfonds Brugge probeer ik ook mijn steentje bij te dragen.

Mijn ouders, Patrick en Cathérine, staan beiden in het onderwijs en broer Bregt (°1986) werkt voor de Martin’s hotelgroep. Tot in maart 2010 leefde Stoeffler, een zwarte labrador bij ons. Sinds midden 2011 ben ik samen met Céline.

Als ik, naast de politiek nog tijd over heb, gaat die naar m’n hobby’s: lezen, veel reizen en een beetje sport.