Open Vld fractie ontmoet Brugse Fietsersbond

BruggeFietsstadOp uitnodiging van de Brugse fietsersbond hadden enkele leden van de Brugse Open Vld -fractie een constructieve ontmoeting. Enkele pijnpunten in het Brugse mobiliteitsbeleid voor de fietsende weggebruiker werden besproken. Wensen en eisen van de Fietersbond werden besproken. De situatie rond het station, Ten Briele en de (verbrede) Vaartdijkeweg kregen veel aandacht. Veilig en aangenaam fietsverkeer moet in deze omgeving, gelet op de nabijheid van nijverheid, scholen en het station, gegarandeerd worden. Fietsdoorgangen onder de sporen moeten ook aan de kant van Sint-Michiels gerealiseerd worden. Na de verkiezingen moeten mijn inziens dan ook alle actoren (stad, gewest, NMBS, automobilisten-, gebruikers van het openbaar vervoer en fietsersverenigingen) rond de tafel zitten om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming op de hele site rond het station en Ten Briele te garanderen.