Open Vld+ wil een campagne voor orgaandonatie in Brugge

Gemeenteraadslid Jasper Pillen pleit op de gemeenteraad van 30 januari voor een Brugse campagne over orgaandonatie. In Kortrijk werd onlangs de 2500e orgaandonor geregistreerd. Dit is het gevolg van een uitgebreide campagne over dit thema die door de stad Kortrijk werd gelanceerd om de burgers te sensibiliseren over dit thema. De titel was:  ‘Word een held en red in 1 minuut 8 mensenlevens’.
“Kortrijk focuste op het belang van orgaandonatie en de sereniteit die deze eenvoudige verklaring bij de burgerlijke stand met zich meebrengt als een dierbare overlijdt. Brugge kan dit goede voorbeeld volgen en zelf een positieve campagne hieromtrent lanceren” aldus gemeenteraadslid Jasper Pillen.

De Belgische wetgeving hanteert het principe dat iedereen bij overleden een donor is. Dit “opt-out”-principe is bepaald in de wet van 13 juni 1986. Echter worden nabestaanden bij afwezigheid van een positieve melding in het Rijksregister vaak geconfronteerd met de vraag of de organen verder mogen leven, en dit in een tijd van rouw. “Dankzij de positieve actie waarbij men zich uitdrukkelijk als donor opgeeft kan men de nabestaanden deze bijkomende last in een tijd van rouw besparen. Net daarom verdient dit thema en deze mogelijkheid de nodige aandacht” motiveert Jasper Pillen het voorstel.

Momenteel is er te weinig informatie over dit onderwerp. “De uitleg op de site van de stad bevat summiere info maar extra informatie en communicatie hierover is aangewezen. Met Open Vld+ willen we dan ook een bewustwordingscampagne rond dit belangrijke thema” vult fractieleider Mercedes Van Volcem haar collega aan.