Aangepast busnetwerk is nadelig voor Noord-Brugge

Ik stuurde op 20 november 2011 het onderstaande persbericht. Het negeren van de veelvuldig gestelde vraag naar een nieuwe busverbinding, het niet-uitvoeren van de belofte om een nieuwe busverbinding tenminste te onderzoeken, de gebrekkige communicatie en de alweer verslechterende dienstverlening waren hiervan de oorzaak.

Persmededeling: Wijzigingen busnetwerk Brugge – trieste balans voor Noord-Brugge

– Meermaals door Koolkerke gevraagde wijzigingen worden niet ingewilligd

– Situatie voor Stubbekwartier en Komvest dramatisch

– Nieuwe routes en non-communicatie staan haaks op veelgebrachte boodschap van Brugge dat De Lijn een succes is en is een aanfluiting van de – zogezegd in Brugge aanwezige “inspraakrechten” van de bevolking

a. Buslijn 4

Naar aanleiding van het nieuwe depot van de De Lijn in Brugge werden ook een aantal lijnen hertekend. Vooral de nieuwe schema’s van de bussen 4 en 14 zijn een grote teleurstelling.

“Al enkele jaren vraagt Koolkerke een eigen buslijn die op een vlotte manier de stad met de deelgemeente verbindt. Op die manier zouden ook de talrijke nieuwe verkavelingen een busverbinding krijgen” stipt Jasper Pillen (Open Vld) aan.

De vragen van de Koolkerkse bevolking werden steeds beantwoord op dezelfde manier: bij de evaluatie van het mobiliteitsplan zal dit worden meegnomen. Op geen enkele wijze werd door het stadsbestuur de bus 4 in vraag gesteld. Jasper Pillen: “Sterker nog, hetgeen we steeds niet gevraagd hebben, namelijk de afschaffing van de halte aan de kerk van Sint-Jozef dat amper 2 minuten tijdswinst betekent én nadelig is voor de bevolking van Sint-Jozef krijgen we wel.”

b. Buslijn 14

Buslijn 14 maakte tot vandaag een lus via de Komvest en de Krakele. Deze lus wordt afgeschaft. De bewoners van de Komvest en de oostelijke zijde van het Stubbekwartier wordt hun busverbinding afgenomen. “Opnieuw heeft niemand hierom gevraagd, wel integendeel”. De bewoners van deze delen van Brugge dienen nu gebruik te maken van de streeklijnen die met een lage frequentie rijden en dat enkel naar het ‘t Zand. Hun rechtstreekse verbinding met de binnenstad is weg.

c.Schandalige communicatie omtrent de wijzigingen

De grote inspraakrondes omtrent de evaluatie van het mobiliteitsplan liggen nog maar een paar maanden achter ons. “Na de gemeenteraadszittingen was het al duidelijk dat de grootst opgevatte informatiezittingen eigenlijk maar schaamlapjes waren. Dat er nu enerzijds een dergelijke drastische wijziging komt voor de buslijn 14 en anderzijds zelfs niet meer gesproken wordt over de legitieme vraag van de Koolkerkenaren in verband met de buslijn 4 is schandalig. Brugge zou zich beter de moeite besparen in de toekomst dergelijke avonden te organiseren”. Overigens is er op geen enkele wijze informatie verschaft aan de burgers. “Aan de vooravond van de wijzigingen is haast niemand op de hoogte. Brugge stuurt bijzonder graag brieven en informatiebrochures naar haar burgers, maar blijkbaar enkel als het om goed nieuws gaat.” meent Open Vld’er Jasper Pillen.

Pillen is nog om een andere reden boos: “Moenaert laat geen kans onbenut om te wijzen op het succes van de Lijn in Brugge maar in Koolkerke en nu ook aan het Stubbekwartier en de Komvest is het aanbod steeds kleiner aan het worden.”