POLITIEBEGROTING 2018 : de wijkwerking van de Brugse Politie verdient extra aandacht.

In november wordt traditioneel de politiebegroting voor het volgende jaar besproken door de Brugse gemeenteraad.

“Het is het ideale moment om als raadsleden de Politie te bedanken voor haar inzet in het belang van de Brugse bevolking. De Brugse politie heeft het bijzonder druk. In de eerste plaats is er de zorg voor de Bruggeling maar er zijn ook de vele iljoenen toeristen, de haven, de problematiek van de transmigratie die aaraan verbonden is, het voetbal, de Refuge en de gevangenis en uiteraard ook de vele activiteiten georganiseerd voor en door de Bruggelingen” zeggen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Jasper-6635-2De politiebegroting 2018 voorziet in een stijging met 1,25 miljoen euro oals voorzien was in de meerjarenplanning. Bijna 80% van die som gaat naar de salarissen. Verder gaat er ook veel aandacht naar investeringen in beschermend en modern materiaal. Zo werd er in november nog een mobiele wegsperring aangekocht, erg nuttig in de huidige context van terreurdreiging. Ook voor ICT toepassingen die het leven voor de agent én de burger moeten vereenvoudigen, werd budget voorzien.

Open Vld wees tijdens de zitting echter op        1 grote uitdaging: de wijkwerking komt door het steeds maar uitgebreider takenpakket van de Brugse politie meer onder druk te staan. Dit is geen ‘oppositiepraat’, het bestuur en de politie geven dit letterlijk ook toe in de toelichting bij de begroting. Het mechanisme is relatief simpel uit te leggen: door de steeds drukkere agenda van de Brugse politie worden ook de Brugse wijkagenten steeds vaker ingeschakeld elders dan in hun buurt. Bijvoorbeeld op een weekendevent, voor een voetbalwedstrijd, … Uiteraard hebben de agenten daarna recht op recup voor de gepresteerde weekend- en nachturen. Hun buurt ‘verliest’ hun wijkagent dus 2 maal: één keer als de agent niet in de buurt maar elders aan de slag gaat én nog een keer als die persoon zijn of haar (terechte) rechten uitoefent.

Volgens Open Vld moet deze beweging gestopt worden. De wijkagenten zijn de ogen en de oren van hun buurt. De huidige context van de terreurdreiging, met een persoon uit Sint-Pieters die in Brussel tot actie overging en militairen aanviel, de situatie aan het Brugse station maar ook elders waar onder andere spijbelen mee aan de basis ligt van nog zwaardere feiten, … Telkens spelen wijkagenten bij de vroegedetectie én bij de opvolging een cruciale rol. Enkel met interventies op het moment van de feiten gaan we dit probleem niet voldoende in kaart

kunnen brengen noch kunnen oplossen. Er moet dus extra budgettaire ruimte vrijgemaakt worden voor de wijkwerking. De verdedigbare politieke keuze die vroeger werd gemaakt om gedecentraliseerd te werken, steunen wij. Maar dan moet je ook je wijkwerking écht uitbouwen. We moeten dus voldoende wijkagenten hebben,die beheersbare gebieden aandoen en daar een echt aanspreekpunt zijn voor de burgers. De wijkagenten moeten daarvoor ook het gepaste

materiaal en de gepaste verloning hebben. Een voorbeeld? De oude Nokia-telefoon die ze nu hebben als diensttelefoon is totaal achterhaald. Een moderne wijkagent verdient een smartphone zodat hij of zij op de sociale media kan, via what’s app kan communiceren met de burgers, foto’s kan nemen van bepaalde situaties en meteen op het meldpunt van de stad bepaalde zaken kan signaleren.

Met Open Vld gaan we het blijven opnemen voor de Brugse politiemensen, we doen dit in het belang van al de Bruggelingen