Uitbreiding fietsenstallingen station Brugge op komst.

Minister van Mobiliteit Bellot, van wie ik de woordvoerder ben, heeft op 7 november het onderstaande in de Kamercommissie Infrastructuur verklaard. In oktober werden er al 2 vergaderingen georganiseerd tussen de Stad Brugge en de NMBS. Tijdens die vergaderingen werden verschillende pistes voorgesteld om de capaciteit van de fietsenstallingen aan het station van Brugge te verhogen. Op korte termijn zullen er nu beslissingen genomen worden over welke pistes zullen gevolgd worden. De technische haalbaarheid, de feitelijke capaciteitsverhoging en de kostprijs zullen daarbij in overweging genomen worden.

15626290_1307717792633909_2620938819863476732_o[1] (2)

Antwoord van de Minister:

“Fietsenstallingen aan station van Brugge

De stationsparkings spelen een sleutelrol in de intermodaliteit. NMBS garandeert dat ze over de ontwikkeling van haar parkingaanbod waakt, bovenop het treinaanbod. In het toekomstige investeringsplan voorziet NMBS in de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, ook voor fietsers.

Voor wat de situatie in Brugge betreft, laat NMBS mij weten dat zij in  oktober heeft samengezeten met de stad en dat er oplossingen worden gezocht om het aantal fietsenstallingen aan het station van Brugge gevoelig te verhogen.

Er werd een werkpiste besproken om aan de zijde centrum de fietsenrekken met een 600-tal plaatsen uit te breiden, aansluitend aan de bestaande fietsenstalling. Deze piste wordt nu verder geëvalueerd door beide partijen.

Aan de kant van Sint-Michiels wordt de oplossing gezocht in de plaatsing van  etagerekken in de bestaande fietsenstalling onder het KAM-gebouw. Het aantal fietsparkeerplaatsen zou daardoor kunnen worden uitgebreid met een 500-tal plaatsen. Dit is de meest klantvriendelijke oplossing, maar tegelijk ook een dure oplossing. NMBS zal bekijken in hoeverre dit kan worden verwezenlijkt met de beschikbare middelen.

De NMBS en Infrabel zijn eindelijk klaar met de harmonisering van hun meerjareninvesteringsplannen, inclusief de bijkomende middelen uit het investeringspact.

Het resultaat van deze harmoniseringsoefening is een gezamenlijk voorstel van beide ondernemingen, waarover nu met de Gewesten wordt overlegd. In afwachting van de conclusies van dit overleg is het voorbarig om precieze vooruitzichten mee te delen met betrekking tot uw vraag.”