Open Vld wil snelle uitrol ‘kort’-parkeren

Open Vld wil dat het stadsbestuur snel het systeem van gratis ‘kwartier’-parkeren uitrolt in de hele stad. Al in de maand februari kreeg gemeenteraadslid Jasper Pillen in de gemeenteraad het antwoord dat het proefproject in de Rijselstraat positief werd beoordeeld. Pillen roept nu, een paar maanden later, samen met fractieleider Mercedes Van Volcem, op tot een snelle installatie van de sensoren in de andere deelgemeenten. Van Volcem & Pillen : “Als liberalen ondersteunen wij de Brugse buurtwinkels. Het beleid moet dat ook doen. Overal waar wij komen, wordt de vraag naar een dergelijk gratis kortsysteem gevraagd door handelaars én omwonenden.”

Concreet vragen gemeenteraadsleden Pillen en Van Volcem dat de stad snel nieuwe locaties aanduidt waar de gratis kort-parkeerzones kunnen komen en dan snel de sensoren plaatst. Het systeem moet volgens de liberalen zeker ook gratis blijven. “De evaluatie van de test is positief en de vraag naar het systeem is groot. Op wat wacht Brugge om haar lokale handelaars te steunen?”

Daarnaast herhalen de Brugse liberalen nog eens hun pleidooi om de korte parkeertijd van 15 minuten in de binnenstad op te trekken naar 30 minuten. “15 minuten is te kort om een snelle boodschap te doen. We moeten er over waken dat onze middenstand in de binnenstad kan blijven leven. Daarom moet de kortparkeertijd in de binnenstad opgetrokken worden tot 30 minuten” menen Pillen en Van Volcem