Duidelijke timing dossier hoogspanningskabel

Elia organiseerde op 7 maart een infomarkt in Brugge over het project van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding. Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, werd toen na massaal protest vermeden dat deze nieuwe lijn boven Koolkerke ging passeren. Uiteindelijk werd de nieuwe 380kV-lijn ondergronds te noorden van Koolkerke gebouwd. Ook werd beloofd dat de bestaande 150kV-lijn afgebroken zal worden eens de nieuwe ondergrondse lijnen operationeel zullen zijn.

Op de infomarkt van 7 maart heeft Elia voor het eerst de timing bekend gemaakt van deze voor Koolkerke belangrijke werken. Deze is als volgt:

    • Begin 2018 starten de werken om de bovengrondse 150 kV-lijn die vertrekt aan het Zuidervaartje af te breken. Hiervoor moet de nieuwe 380 kV-lijn afgewerkt zijn. Daarna zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-lijn aangelegd worden onder de berm van de Damse Vaart langs de Noorweegse Kaai.
  • In 2019 zal dan begonnen worden met de afbraak van de bestaande bovengrondse 150 kV-lijn die Koolkerke overspant. Deze werken zouden relatief snel afgewerkt moeten worden. Eind 2019 – begin 2020 zouden de kabels en de masten weg moeten zijn uit Koolkerke.

 

Ik volg dit dossier al jaren van dichtbij op en zal dit blijven doen. Ik hield er daarom u te informeren over deze nieuwe informatie en over de aangekondigde timing.