Oplossing Vlamingdam – St. Jorisstraat in zicht?

Ik vraag al jaren aandacht voor deze problematiek. In de gemeenteraad van juni 2016 werd mijn interpellatie over de verkeerssituatie op de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam besproken. De cijfers die hierop werden verkregen via een schriftelijke vraag tonen aan dat er een scherpe stijging is op het vlak van materiële en ook letselongevallen. De cijfers zijn duidelijk: bijna elke maand zijn er 2 schadegevallen en de as is zowel de recordhouder als de sterkste stijger op vlak van schadegevallen, ongevallen en gewonden (!).

De verschillende problemen (snelheid, bussen, trillingen, ongevallen, …) zijn aan bod gekomen.

 De Burgemeester was, in tegenstelling tot eerder in juni toen ik de problematiek aanhaalde, duidelijker in z’n antwoorden. Positief is ook dat de antwoorden in de lijn liggen van wat de delegatie bewoners te horen kreeg.

13322114_1418638624828767_3402402388230883485_nEr werd het volgende gemeld:

– de werken aan de Katelijnestraat worden momenteel gepland. Daarna zou het aan de beurt zijn om de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam opnieuw in te richten, te beginnen met de riolen. Dan zouden ook infrastructuur-aanpassingen aan de straat kunnen aangebracht worden. Dit zal helaas nog tijd vragen, een timing kon niet gegeven worden.

– de wegendienst kreeg de opdracht om relatief snel te onderzoeken wat er kan gebeuren op korte en middellange termijn. De burgemeester kon geen timing geven maar beseft dat er voortgedaan moet worden. We hebben alvast gemeld dat we de druk gaan hooghouden.

– zoals u hebt kunnen lezen is er heel wat te doen in heel Brugge over de bussen. Er werd meermaals gezegd dat er wordt gezocht naar een eerlijke spreading en dus oplossing voor oa de straten. Ook dit gaan we opvolgen.

Positief is dus dat de druk van de bewoners en van enkele raadsleden lijkt te werken. We houden de situatie op de as alvast zeker op de agenda.