Wanneer nieuwe en slimme borden voor Ringvaart?

Ik heb de bevoegde Vlaamse administratie gevraagd om dringend de borden te herstellen die info geven over het al dan niet open staan van de Brugse bruggen. Sinds een aantal dagen zijn de borden defect. De info over de situatie aan de bruggen is niet leesbaar.

Ik maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals mijn oproep te herhalen om ten eerste meer en ten tweede ‘slimmere’ borden te plaatsen.

IMG_4629Ten eerste moeten er meer borden komen. De gebruikers van de Generaal Lemanlaan of de Koolkerkse Steenweg blijven verstoken van dit informatiemiddel, zelfs jaren na de installatie van de eerste borden. Ook Sint-Kruis wordt niet bediend. In het geval van de Generaal Lemanlaan en de Koolkerkse Steenweg is het nochtans voor een vlotte doorstroming van belang dat de wagens die vanuit deze twee straten de R30 oprijden duidelijk weten op welke manier ze het vlotst het standscentrum kunnen bereiken. Iemand die van Assebroek komt moet duidelijk weten of de Kruispoort dan wel de Katelijnepoort het best gebruikt kan worden.

Ten tweede moeten er ‘slimmere’ borden komen. Nu zijn maar liefst 5 mogelijkheden aangeduid op het scherm (groen, oranje, blauw, rood en rood met aftellende seconden). Dit is duidelijk teveel. Het moet de bedoeling zijn dat in één oogopslag de bestuurders weten welke richting ze moeten nemen. Daarnaast bieden de borden geen oplossing voor een ander probleem: de borden tonen niet aan welke richting de boot vaart en welke route je dus als bestuurder moet nemen. Het gebeurde met het oude systeem al te vaak dat wagens die de pijlen volgden naar een openstaande brug geconfronteerd werden met een brug die opengaat wanneer zij aankomen aan de brug. Het nieuwe systeem zou de te volgen richting, afgaande op de beweging van de boot die passeert, moeten aangeven.
Concreet: een boot vaart van Oostende naar Gent. Bij passage aan de Krakele zal het systeem aanduiden dat deze brug zal draaien. Kort daarop zal ook de Warande en de Dampoort opengaan. Als bestuurder weet je echter niet welke richting de boot uitvaart. Het systeem zou de bestuurder dus in de richting van de Krakele (of nog beter de Scheepsdale, als die open zal zijn) moeten sturen want tegen de bestuurder aankomt aan de Warande of de Dampoort zal deze ook openstaan.