Oplossing voor kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan is dringend nodig

Ik verrichtte op 15 november, na het krijgen van een aantal klachten, een telling ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – R30. De files, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn de klagende automobilisten een doorn in het oog. De verkeerssituatie ter hoogte van het genoemde kruispunt is hier zeker de oorzaak van.

De telling sloeg op het afslaand verkeer richting Kruispoort. De vaststellingen over drie kwartier zijn duidelijk: maximaal 2 wagens per ‘groen’ licht konden de afslaande beweging richting Kruispoort maken. Op 2/3 van de gevallen was dit slechts 1 wagen. Drie ‘groene’ lichten gingen over in oranje/rood zonder dat ook maar 1 wagen de afslaande beweging kon maken!

De reden hiervoor is gemakkellijk waarneembaar: de vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad. Door deze talrijke fietsbewegingen is het voor de wagens niet mogelijk rechts af te slaan. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie. De zeer korte ‘groene’ periode, door de organisatie van het kruispunt, is uiteraard ook een reden voor de opstropping.

De problematiek doet zich enkel voor in de spits. Daarom stelt Jasper Pillen het volgende voor: een aparte cyclus van de verkeerslichten moet aangebracht worden voor de fietsers. Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient ‘rood’ aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto’s ‘groen’ krijgen. Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren.

Verder zou de fietsoversteekstrook meer naar rechts moeten gelegd worden, tegen het zebrapad aan. Op die manier wordt meer ‘voorsorteerruimte’ gecreëerd voor de automobilisten. De kruispunten R30 met enerzijds de Baron Ruzettelaan en anderzijds aan de Warande beschikken over dergelijke extra ruimte .