Walburga na ontzegening: een nieuwe invulling is nodig!

Samen met Mercedes Van Volcem pleitte ik ervoor dat de stad Brugge straks kansen krijgt om minder gebruikte kerken anders te gebruiken.

Open Vld Brugge kijkt al maanden uit naar de beslissing van het bisdom en de stad met betrekking tot enkele kerken die aan de eredienst zouden worden onttrokken.

In binnen- en buitenland werden al evenementenruimtes, boekenhandels, hotels, … ingericht in leeg kerkelijk patrimonium.  Wij deden meteen een concreet voorstel voor een toekomstige herbestemming van St. Walburga: wij pleiten er voor om de kerk om te vormen tot een kunsten- en congreszaal. Amuz, een 17e eeuwse augustijnenkerk in het centrum van Antwerpen, maakte deze geslaagde transformatie al. Onder andere het Festival van Vlaanderen is er thuis. Brugge kan dergelijke extra infrastructuur gebruiken en het zou een unieke troef zijn voor meerwaardezoekers, met respect voor het patrimonium.

Open Vld dringt aan op een ernstig reflectieproces, over de partijgrenzen heen en samen met de geloofsgemeenschap, om na te denken over het nuttig gebruik in het algemeen belang van dit enorme patrimonium in onze stad. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de nu voor de Bruggelingen afgesloten prachtige tuinen en parken die eigendom zijn van de kerk maar waarvoor de Brugse belastingsbetaler veel geld neertelt. Deze moeten meer opengesteld worden. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan het inrichten van een bibliotheek of een stille lees- en studieruimte in een Brugse klooster.