Brugge neemt verantwoordelijkheid in IVBO niet

Brugge is samen met 8 andere Noordwest-Vlaamse gemeentes vennoot in het IVBO, de afvalverwerkende intercommunale. Het IVBO staat onder andere in voor de ophaling en de verwerking van het restafval, het papier en het PMD.

Het IVBO zit momenteel in woelig water: het wegvallen van de groenestroom-certificaten en nieuwe vormen van belastingen deden hen inspanningen vragen aan de vennoten (=de gemeenten), het personeel en het management. Dit leidde in oktober nog tot een staking bij de ophalers. Er werd ondertussen een overeenkomst gesloten, zowel het management als het personeel deden inspanningen. Ook de vennoten hebben de afgelopen jaren inspanningen gedaan en voldoen aan de ook in 2016 licht stijgende werkingsbijdrage.

Eén vennoot blijft echter stoïcijns doof: de grootste, de stad Brugge dus. Brugge weigert de gevraagde werkingsbijdrage voor 2016 te betalen die berekent werd op 5,895 miljoen euro en plafonneert eenzijdig de bijdrage op 5 miljoen. Zelfs voor dit jaar bestaat er nog twijfel: ondanks het feit dat de vertegenwoordiger van de stad vorig jaar tijdens de algemene vergadering akkoord was met een bedrag van 5,45 miljoen euro werd nu informeel bevestigd dat ook voor dit jaar er niet boven de 5 miljoen euro wordt gegaan. In total gaat dus het om een klein anderhalf miljoen euro !

De andere vennoten, die allemaal inspanningen deden, zijn het beu. Her en der wordt al gedreigd met het opschorten van de dienstverlening in Brugge: minder ophalingen bijvoorbeeld. Dit werd in een brief vanuit het IVBO aan een nog niet beantwoordde brief aan de stad zelfs al geopperd. En als de andere gemeenten hun tanden niet zullen tonen, dan kan gevreesd worden dat het personeel opnieuw acties zal ondernemen. De ophalers, een beroep waar men alleen maar respect voor kan hebben, gingen al akkoord met een wijziging van hun uurschema’s en met het beperken van een rits andere voordelen. Als nu de grootste van de vennoten blijft weigeren een duit in het zakje te doen is het maar de vraag of het akkoord nog overeind zal blijven.
Dit is gênant én gevaarlijk aan het worden. Gênant, omdat het tijdens de raden van Bestuur duidelijk is dat sp.a (die de voorzitter van IVBO levert) en de CD&V ook hier uiting geven aan de spanningen tussen de beide Brugse meerderheidspartijen. En gevaarlijk, omdat de precaire financiering van het IVBO door het gedrag van Brugge nog verder in het gedrang komt.

Het is dringend tijd dat de Burgemeester, die niet inging op mijn vragen in de gemeenteraad, zijn coalitie op één lijn brengt in dit dossier en beslissingen neemt. Dit in het belang van het bedrijf, van haar hardwerkend personeel en vooral van de Bruggeling die een goede dienstverlening wil krijgen tegen de beste prijs.