Vooruitgang in dossier Koolkerke!

De gemeenteraad van Brugge keurde de erfpachtneming door de Stad Brugge van het ‘Reigernest’ goed. Deze verbintenis zal nu toelaten om aanpassingswerken uit te voeren, iets wat eigenaar Decanale Werken niet kon/wou doen. Ik heb hierover de laatste 3 jaar verschillende interpellaties in de raad gedaan en ook een reeks vragen over gesteld.

Tijdens de raadszitting heb ik deze beslissing uiteraard toegejuicht. Tegelijk heb ik vermeld dat de echt test nog moeten komen: in de begrotingswijziging voor dit jaar en in het budget voor 2015 zal geld moeten vrijgemaakt worden om de nodige werken( bv. aan het sanitair) uit te voeren. De erfpachtneming is slecht een stap om dat te realiseren waar we al jaren hard voor pleiten!

DSC_0170

Ik ijver ook al enkele jaren voor een aanpassing en verbetering van de sportzaal: een multifunctionele vloer, moderner sanitair, een grotere repetitieruimte, …. Ik kreeg hierover al enkele schriftelijke toezeggingen vanuit het college. Ik heb er toch tijdens de zitting op gehamerd dat de aangekondigde investeringen in het Reigersnest niet mogen leiden naar een investeringsstop in het dossier van de sportzaal. Koolkerke heeft grote noden en heeft een rijk verenigingsleven die aangepaste infrastructuur verdient. De beide gebouwen moeten kwalitatief aangepast en gemoderniseerd worden.

We mogen dus vandaag voorzichtig optimistisch zijn maar de weg is nog lang!