Oplossing kruispunt Langestraat – Bapaumestraat nodig.

 

Ik heb de bevoegde stadsdiensten gevraagd de situatie aan het kruispunt Langestraat – Bapaumestraat te onderzoeken. Ik vraag men af of de bestaande voorrang-van-rechts-regel in de huidige situatie niet beter afgeschaft wordt.

Het verkeer in de Langestraat komende van de richting van de Kruispoort kan deze voorrang immers amper geven. De Langestraat is te smal om de draaicirkel te maken als je uit de Bapaumestraat komt en wil afdraaien naar links richting Kruispoort. Niet zelden wordt daarom het voetpad of de boordsteen gebruikt, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Ik motiveerde zo mijn vraag aan de Stad.

Untitled Vooral tijdens de avondspits of wanneer de Kruispoortbruggen open zijn, is de situatie er chaotisch.

De oplossing is om de voorrang van rechts te neutraliseren door het aanbrengen van bord/haaientanden als je uit de Bapaumestraat komt. “it is op zich mogelijk. Onder andere komende van de Gentpoortvest als je de Katelijnestraat wil inrijden richting de brug over de ringvaart bestaat deze situatie al.

De verkeersdienst van de Politie onderzoekt nu mijn vraag. Uiteraard kunt u eventuele suggesties en/of vragen over dergelijke knelpunten steeds mailen naar jasper.pillen@jongvld.be !