Open Vld werkt aan de veiligheid in Brugge !

Open Vld Brugge heeft met afschuw kennis genomen van de steeds langer wordende reeks feiten van geweld en agressie in Brugge. De liberale partij wil, zowel op preventief als op repressief vlak, duidelijke voorstellen formuleren om hierop antwoorden te bieden. Open Vld verwacht een duidelijk antwoord vanuit het beleid. De Bruggeling verdient een veilige leefomgeving en het imago-verlies voor onze stad moet gestopt worden.

Daarom heb ik samen met de collega’s een eigen veiligheidsplan opgesteld. We zijn ervan ervan overtuigd dat we met alle actoren en partners samen de toegenomen onveiligheid een halt kunnen toeroepen!

  1. De Brugse politie moet zichtbaar aanwezig zijn in de uitgaansbuurten. Politiepatrouilles moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De politie is immers een partner van de horeca en een waakzaam oog voor de uitgaande jeugd.IMG_4437
  2. Gerichte controles op messen en andere wapens moeten steeds mogelijk zijn en mag geen politiek taboe zijn. Een politiecontrole is nooit een provocatie, zoals door sommigen soms wordt beweerd.
  3. De Kuipersstraat moet heringericht worden. Het verloederende busstation moet verwijderd worden en een nieuwe, moderne en transparantie uitstraling krijgen. De straat moet beter verlicht worden en de geur- en lichtpollutie moet aangepakt worden.
  4. Het stadsbestuur koos voor de heraanleg van de Geldmuntsstraat voor een ‘verkeersluw’ concept. Het afsluiten van de winkelstraten zou overwogen worden. Het is afwachten hoe het huidige beleid dit gaat invullen maar Open Vld eist dat de as tussen de Eiermarkt-Kuipersstaart en ’t Zand ’s nacht open blijft voor verkeer. Sociale controle is erg belangrijk. Deze as wordt nu al geplaagd door overvallen en/of agressie. Een verkeersvrije of –arme straat met dus minder sociale controle zal deze problematiek nog doen toenemen.
  5. Na lang aandringen werd gestart met buurtinfo-netwerken in Brugge. Een netwerk opstarten voor de uitgaansbuurt is aangewezen. Informatie dient op een beveiligde manier gedeeld te worden tussen de politie en de uitgaanshoreca. Via sms kan zo snel en vertrouwelijk aan de uitbaters en erkende portiers informatie verstrekt worden over problemen.420470_10150610633904160_533574159_9364884_587839123_n[1]
  6. De installatie van nieuwe camera’s is positief. Er dient verder gewaakt worden over het gebruik van de camera’s. De beelden moeten gegarandeerd van goede en dus bruikbare kwaliteit zijn.
  7. Duidelijke afspraken tussen politie en parket over vervolging zijn nodig. De bevelvoerende politiefunctionaris moet duidelijk opgedragen zijn wat te doen in bepaalde situaties zodat geen twijfel mogelijk kan zijn. Elk geval van geweldpleging of van vandalisme dient beantwoord te worden met een effectieve vervolging. Snelrecht moet mogelijk zijn. Door de maatregelen van Minister Turtelboom is effectieve bestraffing mogelijk.
  8. De politie moet goed uitgerust zijn, onder meer met standaard steekvrije messen.
  9. De vraag van de korpschef naar meer effectieven (+10 pct) dient aandachtig onderzocht te worden. Zeker het aantal effectieve en inzetbare agenten moet omhoog. De werkdruk en vraag naar inzet is gestegen de afgelopen jaren en verdient een politiek en budgettair antwoord. Het specifieke karakter van Brugge zowel geografisch als qua voorzieningen (voetbal, haven, gevangenis, toerisme, …) kan hierin niet ontkend worden.

Herbekijk hier de Focus-reportage over dit onderwerp: http://www.focus-wtv.be/nieuws/brugse-oppositie-wil-andere-aanpak-van-de-veiligheid