Jong Vld Brugge op bezoek in de Brugse moskee.

Jong Vld Brugge bezoekt op 9 september de Brugse Moskee. Met Jong Vld bezoeken we op geregelde tijdstippen events, instellingen en bedrijven in het Brugse.

Voor de jIMG_4630onge liberalen staat het begrip ‘vrijheid’ centraal. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, geldt dit uiteraard ook voor de vrijheid van godsdienst. Maar in het bijzonder in de huidige internationale context vonden we het opportuun om onze leden kennis te laten maken van de werking van de moskee in onze stad. We waren meteen welkom.

Samen met jongerenvoorzitter Piter Puystiens herinneren we ook nog eens aan het Jong Vld voorstel dat de invoering van de zogenaamde ‘Kirchensteuer’, zoals dat in Duitsland bestaat, bepleit. Burgers kiezen daar op hun belastingbrief zelf aan welke godsdienst ze een bijdrage wensten te doen. Dit is eerlijker en zal zorgen voor een correctere verdeling over de verschillende erkende religies. Ik volg dit dossier in de gemeenteraad op en ik ben van mening dat de coalitie meer inbreng van de kerkfabrieken kan vragen. Het in het decreet op de erediensten genoemde overleg kan mijn inziens ruimer geïnterpreteerd worden. Alleen al de 30 kerkfabrieken krijgen in totaal circa 2 miljoen euro per jaar.