• Noord-Brugge: geen nood aan petities, wel aan actie!

Collega-raadslid en sp.a-fractieleider Matthijs Goderis rakelde de afgelopen weken, volledig terecht, het thema van het gebrekkig openbaar vervoer van en naar de noordelijke polderdorpen aan. Hij startte een petitie op om een betere ontsluiting te vragen.  Dat 25 mei met rasse schreden dichterbij komt is waarschijnlijk volledig vreemd aan de plotse aandacht voor dit al jaren aanslepende pijnpunt. Over collega Goderis trouwens geen slecht woord, het is één van de collega-raadsleden die ik het meest van al tegenkom op evenementen en vergaderingen en die zich inzet voor de leefbaarheid in de noordelijke dorpen. Toch heb ik een probleem met die mediagenieke petitie. Ik vind dat de collega’s van de sp.a de inwoners van Lissewege en Zwankendamme in dit dossier een rad voor de ogen draaien. Zowel binnen het stadsbestuur, de Vlaamse (De Lijn) én de Federale Regering (NMBS) als binnen de NMBS en De Lijn West-Vlaanderen heeft de partij van collega Goderis een sterke vertegenwoordiging. De voogdij minister van de NMBS is een socialist. De bevoegde Vlaamse Minister is een streek- en coalitiegenoot. De burgemeester van Brugge is een socialist. In plaats van petities op te starten, wat natuurlijk het politieke voordeel van zichtbaarheid heeft, zou de energie dus beter gaan naar het aanspreken en lobby’en voor een betere ontsluiting op de verschillende niveau’s en bij de verschillende partijgenoten. In alle ernst: voor een burgemeester-parlementslid en zijn fractieleider uit de 3de grootste stad van ons landsgedeelte moeten de deuren toch opengaan?

Met Open Vld houden wij geen petities. Wij doen constructieve voorstellen. Daarom haal ik een idee van enkele jaren terug van onder het stof. Het zou goed zijn om van over de partijgrenzen heen aan hetzelfde zeil te trekken en de bereikbaarheid van de polderdorpen hoog op de agenda te houden. Het is een feit dat buslijn 47 een miskleun is en het is een feit dat een trein om de 2 uur via de polderdorpen tussen Brugge en de kust te weinig is. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem pleitte eerder al voor een lightrail tussen Brugge en Zeebrugge. Tegenstanders repliceerden, bij gebrek aan visie of goeie argumenten, dat wij Meli of Bellewaerde-achtige luchttreintjes wilden bouwen. Het is dringend tijd dit voorstel een serieuze kans te geven. De tram is aan een comeback bezig. Het Open Vld voorstel speelt hier op in. En tramverbinding of een verbinding zoals de Berlijnse S-bahn, eigenlijk dus een bovengronds rijdende metro, is de ideale oplossing voor de ontsluiting van de polderdorpen.

Dit spoorvoertuig kan eventueel gebruik maken van de bestaande bedding. Een start in Zedelgem op Loppem kan overwogen worden. De verbinding kan zo de ontsluiting van de industriegebieden Ten Briele maar ook de Blauwe Toren en het Waggelwater doen, wat tot op vandaag een pijnpunt is. De bestaande stations Brugge en Brugge Sint-Pieters dienen uiteraard ook stopplaatsen te zijn. Deze laatste kan dan meteen een halte AZ Sint-Jan vormen. De plannen om een grote randparking te bouwen moeten in dit voorstel mee opgenomen worden. Ook de ontsluiting van de 2 misschien te bouwen voetbaltempels past hierin. Na enkele stops in de polderdorpen en in de haven kan ten slotte de aansluiting met de kusttram in Zeebrugge verzekerd worden.

Langs deze weg dus een uitnodiging aan de vrienden van de sp.a om samen hierover na te denken. Brainstormen is inderdaad iets minder sexy dan met petities de straten en handelszaken afschuimen maar dit voorstel heeft, naast de noodzakelijke ontsluiting van de polderdorpen nog enkel andere voordelen zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van de industriegebieden en de bereikbaarheid van de binnenstad. Tot slot surft ze mee op de tram-trend die opnieuw leeft. Hopelijk surft collega Goderis en co mee op dit voorstel of toch ten minste om hierover samen na te denken!