• Audit nodig voor Musea Brugge!

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart hou ik een interpellatie over de noodzaak van een externe audit voor de Brugse Musea. Je kan hier de door mij gehouden interpellatie vinden:  140325 INTERPELLATIE musea audit – mondeling

2014-02-27 12.45.51-2

Ik stel een lange reeks relevante vragen over de verschillende aspecten die volgens mij een ernstig onderzoek nodig hebben. Vooral het feit dat de Burgemeester op 7 en 8 maart in verschillende kranten de noodzaak van een interpellatie naar voren schoof nadat wij de aftakeling van de Brugse koetsencollectie aan het licht brachten en het feit dat diezelfde Burgemeester twee weken later een audit niet nodig acht doet de wenkbrauwen fronsen.

Waarom is dit niet meer nodig? Zijn alle problemen opgelost? Ik weet maar al te goed dat lekkende daken van musea, organigrammen die eruit zien als Mexicaanse legers, schimmelde koetsen en allerlei vreemde verhalen over restauraties en aankopen niet op 1 januari vorig jaar samen met het nieuwe college hun intrede hebben gedaan.

Wat ik wel weet is dat er problemen zijn die dringend opgelost moeten worden. En dat de vele fiere ambtenaren van de Brugse musea het beu zijn hoe er omgegaan wordt met ons erfgoed. Vanuit verschillende hoeken branden rode lampen. Het is tijd voor actie, het is tijd om de werking volledig onder de loep te nemen. Dit gaat hier niet zomaar over fietsrekken of omegaprofielen, dit gaat hier over wat Brugge tot Brugge maakt, over ons erfgoed en onze geschiedenis.

Het antwoord was teleurstellend en onvoldoende: er komt geen audit, enkel een poging de verschillende domeinen beter op elkaar af te stemmen. Ik vrees dus dat er nog dossiers naar boven zullen komen.