• CityDepot in Brugge: dringend meer info nodig!

CityDepot, het concept waarbij de levering van goederen in de binnenstad gecoördineerd gebeurd vanuit een buiten de stadskern gelegen warehouse en dit met kleinere en milieuvriendelijke transportmodi, is momenteel in onderzoek door de stad Brugge.

De lectuur van de startnota gaf niet alle antwoorden op de vragen die ik heb over dit concept. Onder andere de essentiële elementen als kostprijs en de praktische haalbaarheid blijven vraagtekens.

2014-02-27 12.45.51-2Unizo organiseerde op 20 maart een info-avond. Eerder bleek al uit een tussenkomst van mij in de gemeenteraad dat de info die de Stad al gaf aan de handelaars ontoereikend was. Het is daarom goed maar tegelijk spijtig dat Unizo dan maar zelf deze verantwoordelijkheid moet nemen.

In mijn meest recente schriftelijke vraag over dit onderwerp vroeg ik om ook dringend de gemeenteraad te informeren over het concept. Tot op heden gebeurde dit niet, wat geen blijk is van goed bestuur. Tegelijk stelde ik een studiereis voor naar bijvoorbeeld Hasselt om daar ter plaatse de gevolgen, de voor- én de nadelen van het in de praktijk gebrachte concept te aanschouwen. De bevoegde schepen antwoordde eerder positief op mijn 2 voorstellen: 140314 Pillen antw-CityDepot-plaatsbezoek