• Oplossing voor trillende Brugse Steenweg dringend nodig!

Na een rondgang langs de Brugse Steenweg en het bundelen van de ontvangen klachten vraag ik een doorgedreven onderzoek én een oplossing voor de problematiek van barstende huizen langs deze steenweg in Koolkerke. De problemen zijn niet nieuw. Al in de jaren ’90 werden de eerste klachten opgetekend door de wegbeheerder. Hier werd geen gevolg aan gegeven.

Ik wil dit dossier nu terug op de agenda zetten. Ik bundelde al de klachten en ga ze doorsturen aan het Vlaams Gewest, die wegbeheerder is. De klachten moeten onderzocht worden en er moet een oplossing komen. Opvallend is bijvoorbeeld dat de klachten verergerden sinds de aanleg van 2 vluchtheuvels. Ten tweede ga ik de bevoegde Vlaamse Minister vragen om, eens de A11 autosnelweg in 2017 afgewerkt is, niet-plaatselijk zwaar vrachtvervoer te verbieden in de dorpskernen van Koolkerke en ook Dudzele. Nu worden de 2 steenwegen nog te veel gebruikt voor zwaar sluipverkeer.