• Afsluiting rond Entrepot wordt aangepakt!

Via de pers vernam ik dat de afsluiting rond het Entrepot zal aangepakt worden Ik stelde op 3 januari vast dat langs de achterzijde van het gebouw de oorspronkelijk bestaande omheining verdwenen was.  Havenarbeiders die ook ‘s nacht in de buurt werkten getuigden over jongeren die tijdens fuiven over het domein wandelden. De nabijheid van het water maar ook van zwaar havenverkeer leidde tot gevaarlijke situaties.

941039907_6afb3e5a63_o

Ik kijk alvast uit naar het antwoord die ik zal krijgen op mijn schriftelijke vraag die ik hierover indiende maar ik ben, tevreden met dit nieuws. Het is van groot belang dat alle actoren (de jongeren, de organisatoren, de stad, …) samen aan de kar trekken om in Brugge een veiliger en gezonder uitgaansklimaat te creëren.