• Samen met Burger Initiatief waakzaam inzake ‘Stevin’.

Het Burger Initiatief Koolkerke neemt akte van het advies van de auditeur van de Raad van State waarin deze stelt dat de opmaak van het milieu effecten rapport niet grondig gebeurde voor wat betreft de bouwplannen in Zeebrugge. De kabels volledig ondergronds leggen is volgens de auditeur een piste die onvoldoende onderzocht is.

DSC_0198

In Koolkerke is dit nieuws geen verrassing. In ons protest hebben we er steeds op gewezen dat een aantal voor de bewoners interessante opties niet of niet voldoende onderzocht werden.

Het Burger Initiatief wijst erop dat de Vlaamse Regering in mei 2011 besliste dat de kabel zeker ondergronds moest komen tussen De Spie en Vivenkapelle en dus de noordelijke rand van Brugge in een ondergrondse boog zou passeren. Pacta sunt servanda en ongeacht de komende juridische en politieke beslissingen in dit dossier dient deze beslissing gehandhaafd te worden. Dit geldt overigens ook voor het tweede luik van de beslissing, namelijk het afbreken van de bestaande 150 Kv lijn die Koolkerke overspant.

Ik blijf samen met het Burger Initiatief blijft het dossier verder op de voet volgen.