• Fietsenstallingen aan het Lappersfort!

Ik kreeg bericht van het agentschap voor natuur en bos West-Vlaanderen dat er fietsenstallingen geplaatst zullen worden aan het Lappersfortbos. Deze zijn gepland ter hoogte van de ingang aan de Vaartdijkstraat en ter hoogte van de toekomstige ingang aan de noordzijde van het bos (aan Ten Briele). Het beheerplan Lappersfortbos is momenteel in openbaar onderzoek. Ik stelde hierover een schriftelijke vraag aan de Stad Brugge.

Brugge wil een fietsstad zijn en probeert ook maximaal de groene ruimtes op te waarderen en te promoten. Het leek me dan ook ongepast dat fietsers die het voor hen niet-toegankelijke bos wensen te bezoeken hun rijtuig moesten achterlaten in het hoge gras of tegen enkele struiken. Ik hoop dat nu nog meer fietsers de weg zullen vinden naar dit mooie stukje groene zone langs het kanaal.