• Werk aan de winkel bij de Brugse Politie!

Namens de Open Vld-fractie in de Brugse gemeenteraad gaf ik gisteren tijdens de zitting over de begroting 2014 onze mening over de politiebegroting. Het was voor Open Vld het moment om eens een stand van zaken op te maken over een aantal heikele onderwerpen. De volledige, soms tragikomische uiteenzetting kan je hier vinden: 131126 Tussenkomst politiebegroting. Voor de burgemeester was de uiteenzetting niet meer dan het overlopen van de vakbondsverzuchtingen en worden de problemen overdreven. Ik had niets anders verwacht. Op de vraag naar veiligheidskledij moet ‘de interne dynamiek binnen het korp’ spelen. Ik ben hier niet mee akkoord: het is een politieke beslissing om extra beschermende kledij voor onze politiemensen aan te schaffen. De politiek beslist én draagt de verantwoordelijkheid in deze. Dat er maar liefst 400.000 euro geïnvesteerd wordt in de tot de draad versleten gebouwen aan de Coiseaukaai om daar politiediensten in onder te brengen, dis aan de overkant van de straat waar er dit jaar een nieuw politiehuis werd gebouwd, is moeilijk te verantwoorden.

IMG_4630

De talrijke gebreken in de gebouwen, zowel de oude als de nieuwe, het ontbreken van passende beschermingskledij, het opwaarderen van de functie van wijkagent en het verhogen van het aantal administratieve krachten zodat jonge, gezonde politiemensen de straat op kunnen is voor Open Vld prioritair.