• De overlast aan Biekorf moet stoppen!

De problemen rondom de uitgangsbuurt ‘Kuipersstraat’ zijn al een tijdje een bekend probleem. De vechtpartijen en het zinloze geweld kregen vorig jaar nog uitgebreide nationale persaandacht en beelden werden zelfs in de raadzaal zaal getoond. Uit verschillende hoeken, van jongeren en van ordehandhavers, vernam ik dat de situatie ’s nachts nog altijd verre van ideaal is.

IMG_4595

Helaas beperken deze problemen zich ook niet tot het nachtelijke uitgangsleven. De gevolgen van de nachtelijke overlast zijn ook overdag merkbaar. Zo wordt de bushalte Biekorf elke uitgaansnacht herschapen in een vuilnisbelt en openbaar toilet en blijft ze de volgende ochtend vuil achter. De straat zelf ligt ‘s ochtends vol glas. Op Twitter werd de Kuipersstraat daarom het ‘glazen straatje’ van Brugge genoemd. Niet alleen de vroege Bruggelingen, de fietsende burgers en de bezoekers van de Biekorf ergeren zich hier aan, ook de buschauffeurs zijn de nachtelijke problematiek beu. Het gaat zelfs zover dat het gemeenschappelijke vakbondsfront de halte Biekorf ’s nacht liever wensen te vermijden. Ze lanceerden de oproep om de halte Biekorf tijdens weekendnachten na 22h niet meer te bedienen en het blokje om te rijden over de Markt. Agressie ten aanzien van het materiaal en de chauffeurs zijn hiervoor de oorzaak. Dit gaat te ver. Dit is geen fait divers, het feit dat alle drie de vakbonden bij De Lijn dit mee ondersteunen wijst op een algemeen en diepgaand probleem. We mogen in een stad als Brugge dergelijke zaken niet tolereren.

Ik stel hierover op de gemeenteraad de volgende vragen:
1) Ten eerste, voor wat betreft de netheid aan de halte Biekorf. Zal de Stad ingaan op de vraag van De Lijn om de halte Biekorf meerdere keren per week te reinigen? In een bericht dat ik vorige maand hieromtrent verkreeg meldde De Lijn dat de halte slecht 1 keer gereinigd wordt en dat ze zal aandringen bij de Stad dit uit te breiden. Persoonlijk denk ik dat het gepast is de halte schoon te maken na iedere uitgaansnacht. Brugge wil een jeugdige studentenvriendelijke stad zijn maar moet dan ook aanvaarden dat, uiteraard binnen de regels van de welvoeglijkheid, er hieraan lasten verbonden zijn.
2) Wat is de positie van de Stad omtrent de verzuchtingen van de buschauffeurs van De Lijn om de halte Biekorf niet langer te bedienen in de weekendnachten? Er was vorige week nog vakbondsoverleg met de directie van De Lijn die op haar beurt door verwees naar de stad om in deze te beslissen. Ik ben er voor alle duidelijkheid niet voor te vinden dat we haltes gaan overlaten omwille van de overlastproblematiek. Dat zou de wereld op zijn kop zijn. Haltes zijn er om bediend te worden maar de stad moet garanderen dat dit in optimale en veilige omstandigheden kan.
3) En tot slot, mijn derde vraag, die in de lijn ligt van de 2de: wat plant de stad om de problemen van overlast aan de Biekorf aan te pakken en wat zal er gedaan worden aan de problematiek van de glasbreuk in de straat?