GPS-controle in Brugge is volgens mij onwettig!

Het privé-parkeerbedrijf schreef dit jaar al meer dan 100 boetes uit op basis van gps-controles. Dit bleek uit een antwoord op mijn schriftelijke vraag: 130618 Antwoord SV GPS en 130618 Antwoord SV GPS2.

Het bedrijf controleert met de GPS  of bestuurders niet gewoon hun schijf verdraaien. Dit is volgens mij niet wettig. Immers, de wegcode zegt dat je op het einde van de duurtijd van je schijf je wagen in het verkeer moet brengen. Je auto dus tot het einde van de straat rijden en terugkeren is al meer dan voldoende. Echter, het probleem is dan noch de bestuurder, noch het bedrijf kan bewijzen dat je dit wel of niet deed. De bestuurder kan niet bewijzen dat hij/zij de wagen verplaatste en de firma kan niet bewijzen dat de bestuurder dit niet deed. De meer dan 100 uitgeschreven retributies zijn volgens mij dan ook niet wettig en maken voor een rechtbank geen schijn van kans, net omwille van de totale onmogelijkheid te bewijzen dat je wel in orde bent met de wegcode.

parkeerkaart

Ik ben uiteraard voor controles en de overtreders moeten eruit gehaald worden. Beter lijkt mij dan ook om, bij eventuele verdachte situaties, dat het bedrijf de politie op de hoogte brengt die vervolgens een overtreding tegen de wegcode kan vaststellen en zo een bekeuring kan uitschrijven. Enkel zij zijn gemachtigd verkeersovertredingen vast te stellen.