Gemeenteraad: Benenwerk, Bruggespraak en Combi-taks

Vanavond kom de Brugse gemeenteraad opnieuw samen.  Het belooft een marathonzitting te worden met onder andere de bespreking van de beleidsnota. De vorige keer moest deze bespreking uitgesteld worden omdat het stadsbestuur het document te laat indiende. Een ander interessant punt is het invoeren van de combi-taks, iets waarvoor Open Vld Brugge eerder al pleitte. Met betrekking tot dit punt kan volgens mij 1 probleem ontstaan: er is geen onmiddellijke inning voorzien, waardoor het risico bestaat dat buitenlanders de dans zullen ontspringen.

IMG_4629

Ik ga verder de burgemeester ondervragen over de onduidelijke plannen omtrent Bruggespraak (zie tekst: 130625 tussenkomst Bruggespraak ) en ik heb een interpellatie over de toekomst van Benenwerk en Klinkers en de gebrekkige coördinatie van het eventbeleid: Benenwerk en het nieuwe event WeCanDance laten doorgaan op dezelfde avond is geen goed beheer. De tekst van de interpellatie is te vinden via deze link: 130625 Interpellatie Benenwerk-Wecandance

Mijn interpellatie over het sp.a-voorstel om reconversiesteden aan te duiden in West-Vlaanderen en de eventuele nefaste gevolgen voor Brugge heb ik ingetrokken omdat de burgemeester in de media het voorstel van zijn eigen partij al torpedeerde.