AX/A11: de weg naar een vrachtwagenvrij Dudzele en Koolkerke

Op zaterdag 21 juni gaat in Dudzele een infomarkt door over de aanleg van de AX/A11-autosnelweg. Ik kijk erg uit naar de ingebruikname van deze snelweg: niet alleen zal ze bijdragen tot de noodzakelijke ontsluiting voor de Zeebrugse haven, de aanleg biedt ook kansen aan Koolkerke en Dudzele.

Tot op heden kiezen, niet zelden ’s ochtends vroeg, vele zware vrachtwagens voor de Dudzeelse of Brugse Steenweg om richting haven te rijden. Dit lijdt tot overlast in de vorm van lawaai maar ook steeds vaker van barsten en andere schade aan de huizen. Ter hoogte van de verkeersplateaus langs de Brugse Steenweg is de schade al met het blote oog zichtbaar.

a11 (Large)

Het is duidelijk: door de komst van de AX zal de noodzaak om gebruik te maken van de twee steenwegen voor het zwaar wegverkeer wegvallen. Met uitzondering van de occasionele vrachtwagen die komt leveren, zal al het zwaar vrachtvervoer via de N31 en AX/A11 van en naar de haven kunnen rijden en zullen de dorpskernen gevrijwaard worden.

Ik ga nu alvast de nodige contacten leggen bij het Brugse stadsbestuur en het Vlaams Gewest om de verbodsbepaling na de aanleg van de AX/A11 direct in te kunnen voeren.