Zebrapaden langs Brugse Steenweg nodig!

De Brugse Steenweg is een belangrijke, drukke toegangsweg tot Brugge. Voor de veiligheid van de bewoners van Koolkerke is het daarom van belang dat er 2 zebrapaden gerealiseerd zouden worden op de volgende 2 plaatsen:

ter hoogte van de afslag ‘Marguerite Yourcenarstraat.

De Brugse Steenweg wordt gekenmerkt door een smalle verkeersstroom in beide richtingen. Overstekende voetgangers duiken voor de automobilisten plots op tussen 2 wagens. De parking gelegen aan de M. Yourcenarstraat wordt frequent gebruikt door bewoners van de Brugse Steenweg. De aanwezigheid van een kinderdagmoeder veroorzaakt ook bijzonder veel overstekend voetgangersverkeer. Tot slot is de wijk ‘De Grendel’ een relatief nieuwe woonwijk waar jonge gezinnen wonen. Om op een verkeerstechnische correcte manier naar de school in Koolkerke of naar het centrum van de deelgemeente te gaan moeten zij de straat kruisen.

DSC_0180

 ter hoogte van het wandelpad in het verlengde van de ‘Lobbrechtstraat’.

De stad Brugge koos ervoor om een nieuw administratief centrum te ontwikkelen in de hoeve ‘De Grendel’. Een groenzone werd rond de hoeve aangelegd. Tevens werd de wijk ‘Lobbrechtstraat – Rommelaerestraat’ ontwikkeld. Tussen de beide wijken is er voetgangers- en fietserverkeer, in het bijzonder omdat er werd gekozen om vanuit de Lobbrechtstraat een voetpad aan te leggen tot op de Brugse Steenweg. Het zou in feite maar logisch zijn dat dit voetpad uitmondt in een zebrapad die een verder vlotte en veilige tocht tot aan de groenzone/het administratief centrum De Grendel verzekert.

Als gemeenteraadslid steun ik de actie van het Burger Initiatief en voegde ik de daad bij het woord: ik  diende 2 aanvragen in bij de verkeersdienst van de Brugse politie en bij de wegbeheerder, het Vlaams Gewest.