Vragen bij personeelsbeleid Brugge.

Op dinsdag 28 mei komt de Brugse gemeenteraad samen. Het debat over de beleidsnota  van het nieuwe college gaat natuurlijk bijzonder veel aandacht krijgen. Met de fractie wordt een reactie voorbereid.

Ik ga naar opnieuw interpelleren. Eind vorig jaar werd een statutair examen georganiseerd voor A en C niveau’s. Vele gemotiveerde ambtenaren slaagden hiervoor. Toch werd tot op heden geen actie ondernomen, niemand van de geslaagde deelnemers aan het examen kreeg nog nieuws.

stadhuis-brugge2

Onafgezien van de kosten en de energie die de organisatie van een examen met zich meebrengt, is dit geen serieus HR-beleid. Het college schrijft zelf in de beleidsnota dat 1 op 5 personeelsleden van de stad binnen 5 jaar op pensioen gaat. Er moet dus zorgvuldig en ernstig omgesprongen worden met ons menselijk kapitaal!

Volledige tekst: 130528 INTERPELLATIE examens ambtenaren