Compensatieregeling terrassen nodig!

De bouw van de paviljoenen op ’t Zand vorig jaar deed horeca-uitbaters klagen over de minder opbrengsten van hun terrassen. Het lawaai, stof en het uitzicht waren inderdaad van dien aard om als bezoeker weg te blijven van de terrassen. Hun klachten werden door pers en politiek als terecht ervaren.

Federaal werd een compensatieregeling door de zogenaamde Wet Dedecker uitgewerkt. Deze wetgeving lijkt me echter niet van toepassing op bijvoorbeeld het hierboven genoemde geval omdat er toen geen sprake was van het ‘nutteloos’ karakter, vereist in de wet, om de horecazaak open te houden (logisch, omdat er in de horecazaak ook binnen plaats is).

IMG_3620

Ik opperde vorig jaar al dat een compensatieregeling zou moeten uitgewerkt worden voor de horecazaken die door dergelijke omstandigheden een omzetverlies realiseren, eventueel via de vergoeding die zij betalen voor het uitzetten van terrassen. De bevoegde schepen antwoordde me toen dat een dergelijke mogelijkheid niet voorzien is in de huidige reglementen.

Ik diende dan ook een voorstel in om dit juridisch wel mogelijk te maken in Brugge. Het ideale zou dat duidelijke tarieven bij wel omgeschreven vormen van overlast ingeschreven worden in het reglement. De tegemoetkoming kan bestaan uit het niet-innen van (een deel van) de tax het jaar volgend op de overlast of uit een terugbetaling.