Smart city? Pover antwoord op povere score!

Ik diende begin deze maand (zie post)een vraag in over de povere score van Brugge in het ‘Smart Cities’ onderzoek van Agoria.

Het “smart cities”-project van Agoria heeft tot doel het creëren van een “Agoria smart cities community”. De technologiefederatie peilt daarom in haar analyse naar de eGov-graad, de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner, het energieverbruik., … Hierbij worden diverse doelgroepen betrokken zodat vanuit een multidisciplinaire aanpak nieuwe business opportuniteiten ontstaan. Verschillende themadagen werden hieromtrent al georganiseerd.

30.987402001359626000

Bron grafiek: www.agoria.be 

Ik kreeg dit teleurstellend en beperkt antwoord: 130225 Antwoord SV Agoria . Opnieuw wordt er beloofd dat er ‘over een paar maanden’ een ‘beleidsnota’ zal komen. De nieuwe legislatuur is ondertussen 2 maanden bezig, de verkiezingen liggen precies  4,5 maand achter ons.

Ik kan uiteraard geen genoegen nemen met dit antwoord en ga dan ook een nieuwe vraag hierover indienen.