Social media: voordelen voor Brugse politie én bevolking!

Naar aanleiding van een artikel in de krant Het Nieuwsblad van 22 februari 2013 over het gebruik van sociale media door de politiezones in onze regio, stelde ik de volgende vragen aan het Brugse College:

e4c21628-7c50-11e2-9552-5fee65a53dd2_original_tablet.jpg.h380Bron: Nieuwsblad, 22/2/2013

1)     De Brugse Politie twittert bij evenementen. Wordt er overwogen om met Politie Brugge ook actief te worden op Facebook?

2)      Grote groepen van de bevolking bereik je sneller en frequenter via social media dan via de traditionele communicatiekanalen zoals televisie en affiches. Wordt er overwogen om, naast het communiceren over events, dit uit te breiden naar andere thema’s zoals opsporingsberichten?

3)       Ook andere stadsdiensten beschikken over informatie van algemeen nut. Ik denk dan aan het OCMW, de brandweer, de evenementencel, … Wordt er overwogen hen een (actievere) rol te geven op sociale media?