Veiliger fietsverkeer in industrie- en havenzones nodig!

Half februari was er in de Alfred Ronsestraat een ongeval waarbij een fietsende werknemer van een havenbedrijf betrokken was. Naast de af en toe voorkomende (ernstige) ongevallen met fietsende werknemers in industrie- en nijverheidszones en in de haven, getuigen fietsende gebruikers van deze wegen geregeld over een onveilig en oncomfortabel gevoel. Terecht. 

Mobiliteit_Zeebrugge

Ik heb hieromtrent de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen:

–          Zal de Stad in haar mobiliteitsbeleid bijkomende aandacht hebben voor de problematiek van fietsers in de industrie- en nijverheidszones en in de haven? Zo ja, op welke manier?

–          Zijn er structurele verbeteringen gepland en ingeschreven ter uitvoering?

–          Heeft de Stad pijnpunten en problemen geïdentificeerd waarvoor een oplossing zal gezocht worden?

–          Kan er rond de problematiek van fietsveiligheid in deze zone een campagne georganiseerd worden? Of is er al één gepland?

–          Gaat de Stad hier actief in overleg gaan met de Vlaamse Overheid?