Kordaat aanpakken inbrakengolf nodig!

Ik stelde de onderstaande vraag aan het College naar aanleiding van de aanhoudende inbrakenplaag in en rond Koolkerke.

“Sinds eind november 2012 is Koolkerke in de ban van een inbrakenplaag. Waar het eind november nog leek te gaan om enkele losstaande feiten, is er tot op vandaag sprake van zeker 16 feiten (Watergang Dudzele en enkele feiten in en rond de Noorweegse Kaai inbegrepen –  eigen telling). Dit betekent dat er sprake is van een inbraak om de 4 à 5 dagen. Ik vroeg hier op 24 december al aandacht voor, toen nog aan de vorige burgemeester.

inbraakOndanks de extra patrouilles, de goede samenwerking met de politiediensten, het patrouilleren van Koolkerkse burgers, 2 preventie-avonden en het oppakken van alvast 4 personen, houdt de plaag aan.

Ik ben me bewust van de scheiding der machten en ik heb uiteraard alle vertrouwen in de politie en het parket, maar ik maak me tegelijk erg zorgen over deze ontwikkelingen en vooral dan voor wat betreft de impact die dit heeft op het Koolkerkse sociale weefsel. Het is het gespreksonderwerp bij uitstek, ook bij nog kleine kinderen (inbraak in de school zelf) en de laatste weken krijg ik verschillende vragen van ongeruste burgers die hun woning niet meer alleen durven laten of niet meer durven alleen thuis blijven. Het wordt steeds moeilijker hierop een ernstig antwoord te vinden. Dat er ingebroken wordt tijdens de preventieavond zelf getuigt van een verregaand cynisme.

Ik wens dan ook de volgende vragen te stellen:

–          Kunt U bevestigen dat er inderdaad sprake is van ernstig aantal inbraken? Ik durf aan te nemen dat er geen andere buurten zijn in Brugge waar deze cijfers gehaald worden sinds november 2012?

–          Kan het aantal patrouilles nog opgevoerd worden, zeker tijdens de uren waarop de dieven meestal toeslaan?

–          Kunnen de patrouilles geografische uitbreiding krijgen, zodat ook ‘Noord’-Koolkerke waar er recentelijk heel wat feiten plaatsvonden, gedekt worden?

–          Overweegt U, zoals ik eerder al voorstelde, om de oprichting van een buurtinformatienetwerk te ondersteunen? Het bestaande initiatief in Koolkerke kan zo als voorbeeld dienen als de nood hiertoe ontstaat in andere buurten/deelgemeenten.

–          De modus operandi alsook de tijdstippen van inbraak lijken, volgens mijn contacten met de getroffen gezinnen, vaak gelijk. Is het mogelijk, zowel uit adviserend als uit geruststellend perspectief, op zeer korte termijn een brief te richten aan de burgers waarin hun enkele zaken m.b.t. deze modus operandi wordt verduidelijkt?

–          Tot slot, kan de Stad met de aankomende lente nu alvast extra inspanningen plannen om op de verschillende locaties (Rommelaerestraat, voetbaldveld Gemeneweidestraat, achterkant kerk) waar er geregeld sprake is van overlast, kordaat op te treden?”