Benoeming tot ‘Erelid’ Jong Vld Brugge!

Voor de eerste maal in de bijna 15-jarige geschiedenis van Jong Vld Brugge verleende de Algemene Vergadering de statutaire titel van ‘erelid’. Ik kreeg, bij mijn afscheid na 7 jaar voorzitterschap, die eer. Ik wil het nieuwe bestuur en alle leden van Jong Vld Brugge hiervoor bedanken.

Na zeven jaar voorzitterschap hield ik eraan enkele goeie raden mee te geven aan de nieuwe generatie. Het zijn geen voorschriften, enkel maar een aantal regels die ik steeds voor mezelf heb proberen toe te passen.

1)      Blijf positief en constructief – Acties doen is eigen aan Jong Vld. Als jongeren én als oppositie en zeker door de combinatie van de twee zal het aanklagen van situaties een groot deel van onze acties omvatten. Los van de geloofwaardigheid van de persoon die je bekritiseert, is het belangrijk voor je eigen geloofwaardigheid dat je positief en constructief blijft en dat je alternatieven voor het beleid suggereert en voorstelt.

2)      Onderbouw en argumenteer – De Jong Vld acties waren telkens geslaagde acties omdat we wisten waarover we spraken. Verzin niets. Check de bronnen. Spreek met en luister naar alle actoren.

3)      Hou de oren en ogen open – De kracht van Jong Vld zit in haar netwerk. Nodig mensen uit, ga spreken met mensen. Werk aan een netwerk. Er is sympathie voor jongeren die willen bijleren. En dat bijleren zal z’n vruchten afwerpen. Waak over het imago en de reputatie. Als politiek actieve jongeren vertegenwoordig je de partij maar ook je idealen. Een stempel is snel gedrukt. Zorg dat die positief is en blijft.

4)      Onthoud de geschiedenis – Jong zijn houdt in dat je fouten kan maken. Probeer die maximaal te vermijden, zeker als ze al eens voor je zijn gemaakt. Leer over de geschiedenis van Brugge, van het land, van de partij en van de mensen die de partij vorm geven. Terugblikken kan fouten in de toekomst vermijden.

5)      Politiek is een deel van het leven, en niet omgekeerd – Denk, discussieer, praat over andere zaken dan enkel politiek. Een groep wordt nog hechter en het denken wordt nog zuiverder als ook andere zaken, verschillende domeinen en gevarieerde uitgangspunten  besproken (kunnen) worden.

6)      De deur moet openstaan voor iedereen – Jong Vld Brugge is een liberale jongerenpartij. Jongeren met alle achtergronden, levensovertuigingen en ideeën zijn welkom. Koester die variëteit en sluit je niet op in de heersende denkbeelden of binnen die ene sociale subgroep waar de meerderheid op dit of dat moment uit bestaat.

7)      Blijf een vriendengroep –  Last but not least: ‘In de politiek zitten de beste vrienden bij een andere partij, bij Jong Vld zitten ze in je jongerenpartij’.

cropped-trolley1.jpg