Betere aanduiding snelheidsremmers Jacob Van Maerlantstraat

Het afdwingen van lagere snelheden in de Brugse buurten en wijken is een terechte beleidsoefening. Verschillende vormen van snelheidsremmers worden gebruikt in onze stad. In de Jacob Van Maerlantstraat werd een betonnen uitstulping tegen de stoeprand gebouwd, met daarop een wit-rode verkeersaanduiding die een versmalling aangeeft.

Deze versmalling is door een zeer gebrekkige aanduiding een gevaar: 1) de reflectoren onderaan de betonnen blok zijn over het algemeen onzichtbaar door hun laagte., 2) de verkeerspaal geeft niet goed de breedte van de betonnen blok aan en 3) vooral als het donker is, is de aanduiding door de smalle verkeerspaal te beperkt.

A51De ligging van de versmalling is trouwens zeer slecht gekozen want pal op de kruising met de Dokwerkersstraat. Uitwijkende bewegingen die overal kunnen plaatsvinden zijn op dit punt niet mogelijk door de uitstulping. Daarbij is de betonnen uitstulping slechts van op 1 kant aangeduid met een verkeerspaal. De Dokwerkersstraat wordt overigens frequent gebruikt door zwaar vrachtverkeer die de aldaar gelegen supermarkt bedient.

Buren informeerden mij over vaak voorkomende problemen in de straat in verband met dit platform, gelukkig enkel met blikschade. De onvrede bij de directe omwonenden is groot. Ik heb daarom hierover een vraag aan het College gericht.

Mijn inziens moeten volgende wijzigingen aangebracht worden: a) een aanduiding van het platform uit de 3 richtingen en b) een betere aanduiding van het platform, vooral als het donker is, met licht of goed en hoog genoeg aangebrachte reflectoren. Ik heb die suggesties in m’n vraag meegegeven.