Insijpeling museum Oud Sint-Jan moet gestopt worden!

De onderstaande schriftelijke vraag werd vandaag gesteld naar aanleiding van een bezoek aan het Oud Sint-Jan Hospitaalmuseum. De vastgestelde gebreken dienen in het kader van de veiligheid en de reputatie van de stad snel opgelost te worden.

Bij een recent bezoek aan het Hospitaalmuseum Oud Sint-Jan viel de aandacht al snel op de aanwezigheid van emmers met dweilen tegen een aantal binnenmuren. De suppoosten informeerden me over het jaarlijkse probleem van insijpeling van dooiwater. Onder meer moesten vorig jaar enkele kunstwerken hierdoor verplaatst worden. De suppoosten vertelden nog dat het probleem gekend is bij de technische diensten.

brugge-stjanhospitaalkoer6

Bij een bezoek aan de zolderruimte waren de emmers met dweil nog talrijker aanwezig. De dweilen lagen overigens op enkele kabels die daar lagen om de tijdelijke muziekinstallatie te voeden met stroom en palend aan de elektriciteitscabine. Nog los van het esthetische karakter, lijkt de veiligheid alvast prioritair.

Ik wens de volgende vragen te stellen:

–          Is het probleem van de insijpeling gekend bij de diensten van Musea Brugge?

–          Werd er actie genomen om deze problemen op te lossen?

–          Zo ja, wat zijn de mogelijke oplossingen om dit probleem te verhelpen?